Home

Welkom bij PigWatch.net

Staartbijten en agressie tussenvleesvarkens zijn schadelijke gedragingen die van invloed zijn op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit. Oplossingen voor deze gedragsproblemen zijn uitgebreid onderzocht en omvatten o. a. het couperen van staarten, het aanbieden van hokverrijking en het versterken van de groepsstabiliteit. De doeltreffendheid ervan verschilt echter aanzienlijk tussen onderzoek en praktijk en tussen bedrijven onderling. Het is duidelijk dat boeren zelf een sleutelrol spelen in de effectiviteit van deze ‘standaardaanbevelingen’. Het experimenteren en delen van ervaringen met wetenschappers en adviseurs zal helpen om bestaande kennis te ontwikkelen tot maatwerk voor het bedrijf.

Om de uitwisseling van ideeën te vergemakkelijken en de effecten van oplossingen te volgen, is het belangrijk dat er een gemeenschappelijke beschrijving van beschadigend gedrag bestaat. Daarom wil PigWatch samen met varkenshouders maatregelen ontwikkelen en toepassen om de pijn, frustratie en negatieve gevoelens te detecteren die gepaard gaan met staartbijten en agressie bij het houden van vleesvarkens. Staartbijten en agressie moeten al in een vroeg stadium te herkennen zijn en alarmbellen laten rinkelen, zodat er tijdig ingegrepen kan worden. Meer…