Over het project

mh_jostStaartbijten en agressie bij het vleesvarkens zijn schadelijke gedragsproblemen die de gezondheid en het welzijn van varkens en de productiviteit van het bedrijf aantasten. Ondanks vele jaren van onderzoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen zijn ze nog steeds aanwezig op veel bedrijven in Europa. De sleutel tot een verdere vermindering van schadelijk gedrag ligt in de overdracht en toepassing van bestaande kennis door de varkenshouder. Farmer Focusgroepen kunnen hierbij helpen. Gesprekken tussen boeren en adviseurs helpen bij het identificeren en begrijpen van bedrijfsspecifieke omstandigheden, het ontwikkelen van ideeën voor interventies en het monitoren van de effecten ervan. Daarvoor is het belangrijk dat er een gemeenschappelijke taal wordt ontwikkeld om staartbijten vroeg te herkennen, door objectieve en gedeelde methoden te ontwikkelen om het te identificeren en te scoren.

mh_estermannPigWatch streeft er daarom naar om op de boerderij en in het slachthuis diergerichte waarnemingen te doen om staartbijten en agressie te kunnen oppakken en verminderen. Op de boerderij zal een vroegtijdige detectie van bijtproblemen ervoor zorgen dat corrigerende maatregelen kunnen worden genomen voordat het probleem uit de hand loopt. Bijters of slachtoffers kunnen dan in een vroeg stadium verwijderd worden, en oorzaken van het probleem aangepakt worden. Deze aanpak is in een ander EU project, ‘FareWellDock’, een voortrekkersrol gaan spelen en de resultaten zullen in PigWatch verder worden ontwikkeld. In het slachthuis kunnen ook gegevens worden verzameld om de effecten van maatregelen op bedrijfsniveau te monitoren. Deze kunnen de varkenshouders helpen om het optreden van schadelijk gedrag op hun bedrijf te vergelijken in de tijd en met dat van collega varkenshouders. In het project Welfare Quality® is een vergelijkbare aanpak ontwikkeld voor het automatisch scoren van voetzoollaesies van vleeskuikens. PigWatch zal hetzelfde doen voor staartbijten bij varkens.